Kodėl „Informacinės ir telekomunikacinės technologijos medicinoje” ?

Kadangi Baltijos jūros regione daugėja vyresnio amžiaus žmonių, didėja ir sergančiųjų lėtinėmis ligomis skaičius. Tai tampa dideliu iššūkiu tiek pacientų gerovei, tiek sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms. Sveikatos priežiūros paslaugos, kurios teikiamos pasitelkiant informacines ir ryšio technologijas (IRT), žinomos kaip eSveikata, gali padėti išspręsti susidariusias problemas, suteikti geresnės kokybės sveikatos priežiūros paslaugas.

Suteikti aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugas pasitelkiant IRT

eSveikatos metodai įgalina pacientus prisiimti daugiau atsakomybės už savo sveikatą ir gyvenimo kokybę, o tai didina sąnaudų efektyvumą sveikatos priežiūros paslaugų sektoriuje. eSveikatos sprendimai užtikrina abipusiai naudingą pacientų ir gydytojų bendradarbiavimą gydant lėtines ligas bei vykdant šių ligų prevenciją. Apskritai, IRT gali būti naudojamos siekiant užtikrinti aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Geresnis IRT priimtinumas medicinoje yra nepaprastai svarbus siekiant užtikrinti ateities sveikatos priežiūros paslaugų teikimą

Nors yra sukurta nemažai įvairių eSveikatos metodų, tačiau jų įsisavinimas ir IRT panaudojimas medicinoje skiriasi. Platesnis IRT pritaikymas sveikatos priežiūros paslaugų sektoriuje yra pagrindinė sąlyga kuriant bei įgyvendinant novatoriškas sveikatos priežiūros technologijas. Todėl visame Baltijos jūros regione būtina skatinti sveikatos priežiūros specialistus ir gyventojus naudoti eSveikatos technologijas.

Kokie mūsų tikslai?

Didinti IRT priimtinumą ir panaudojimą medicinoje

Nepaisant to, kad kiekvienas iš mūsų kasdien naudoja pagrindines informacines ir ryšio technologijas, pavyzdžiui, mobiliuosius telefonus, asmeninius kompiuterius ir kt., IRT panaudojimas medicinoje nėra toks akivaizdus. eSveikatos paslaugų pritaikymas tarp sveikatos priežiūros specialistų bei gyventojų yra gana skirtingas. Jei eSveikatos sprendimai ir toliau nebus visuotinai priimtini, bus neįmanoma vystyti bei įgyvendinti novatoriškų sveikatos priežiūros paslaugų. Taigi pagrindinis projekto „Informacinės ir telekomunikacinės technologijos medicinoje“ tikslas yra įtikinti lėtinėmis ligomis sergančius pacientus bei sveikatos priežiūros specialistus naudotis eSveikatos technologijų teikiamomis galimybėmis gydant lėtines ligas bei vykdant jų prevenciją.

Keistis tarptautine patirtimi tarp projekto partnerių regionų

Projekte dalyvaujančios šalys bei regionai palygins įgyvendintas nacionalines bei regionines strategijas bei keisis patirtimi apie tai, kaip išplėsti eSveikatos paslaugų pritaikymo galimybes gyventojams bei sveikatos priežiūros specialistams.

Gilinti gyventojų ir sveikatos priežiūros specialistų žinias apie eSveikatos paslaugas

Projekto metu keliose Baltijos jūros regiono šalyse grupė sveikatos priežiūros specialistų bei lėtinėmis ligomis sergančių pacientų dalyvaus mokymo programoje ir bus apmokyti naudotis eSveikatos technologijomis, leisiančiomis efektyviau gydyti lėtines ligas bei vykdyti jų prevenciją.

Skatinti pacientus prisiimti didesnę atsakomybę už savo sveikatą

Projekto partnerių regionuose, kuriuose bus vykdomas bandomasis tyrimas, lėtiniu širdies nepakankamumu sergantys pacientai, bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros specialistais, taikys telemedicinines savistabos technologijas, padėsiančias efektyviau gydyti ligą bei vykdyti antrinę jos prevenciją. Be to, šie ligoniai išbandys internetinę mokymosi sistemą, kuri suteiks svarbiausią informaciją apie kardiovaskulinių ligų rizikos veiksnius, gydymą bei prevencijos būdus. Bandomajame tyrime dalyvaus lėtiniu širdies nepakankamumu sergantys pacientai, tačiau šio tyrimo struktūrą galima būtų pritaikyti ir sergantiems kitomis lėtinėmis ligomis.

Gerinti lėtinėmis ligomis sergančių pacientų mobilumą

Grupė ligonių, sergančių lėtiniu širdies nepakankamumu, dalyvaus bandomajame tyrime ir išbandys daugiakalbę elektroninės ligos istorijos sistemą. Tokia sistema gerina lėtinėmis ligomis sergančių pacientų mobilumą, nes jie galės saugiau keliauti per kaimynines Europos Sąjungos šalis.

Kaip mes įgyvendinsime savo tikslus?

Tarptautinis bendradarbiavimas sveikatos priežiūros paslaugų sektoriuje

Skirtinguose regionuose iškilusioms problemoms yra pasiūlyta nemažai įvairių sprendimo būdų, todėl siekiant keistis patirtimi ir geros praktikos pavyzdžiais bei mokytis vieniems iš kitų, būtina plėtoti tarptautinį dialogą. Projektas „Informacinės ir telekomunikacinės technologijos medicinoje“ tarptautiniam bendradarbiavimui vystyti siūlo „Internetinių diskusijų forumą“, kaip vieną iš IRT pritaikymo galimybių.

Trys bandomieji tyrimai skirtinguose regionuose

Projekto metu yra numatyta vykdyti tris bandomuosius tyrimus – sukurti išsamią savistabos sistemą lėtiniu širdies nepakankamumu sergantiems pacientams; sukurti gyventojų ir sveikatos priežiūros specialistų mokymo apie eSveikatos technologijų pritaikymą programą; sukurti internetinį daugiakalbį asmens sveikatos priežiūros portalą, kuriame bus galima patalpinti asmeninius sveikatos duomenis ir tokiu būdu gerinti lėtinėmis ligomis sergančių pacientų mobilumą užsienyje. Šiuos sukurtus ir standartizuotus eSveikatos sprendimus bus pasiūlyta įgyvendinti Baltijos jūros regiono šalyse.

Dialogas su gyventojais bei asmens sveikatos priežiūros specialistais

Projekto metu numatoma tirti populiacijos senėjimo įtaką asmens sveikatos priežiūros paslaugų sektoriui bei skatinti gyventojus bei sveikatos priežiūros specialistus taikyti eSveikatos paslaugas gydant lėtines ligas bei vykdant jų prevenciją. Galutiniai rezultatai bus aptarti tarptautiniame diskusijų klube, kuriame dalyvaus politikai, sveikatos priežiūros paslaugų sektoriaus atstovai bei pramonės specialistai.

Kokias veiklas vykdysime projekto metu?

Projekto metu vykdomą veiklą galima suskirstyti į šešias darbo sritis (DS). DS1 ir DS2 grupėse vykdoma veikla leis sukurti strateginio tarptautinio tinklo struktūrą, apibūdins partnerių tarpusavio bendradarbiavimą. DS4 ir DS6 grupių nariai apibrėš eSveikatos metodų pritaikymo technines galimybes bei standartus, kurie bus įgyvendinti kai kurių tarptautinių eSveikatos paslaugų metu. Didžiausias DS3 grupės dėmesys bus skiriamas į tai, kaip pagerinti eSveikatos technologijų priimtinumą, o DS5 grupė sieks sukurti eSveikatos technologijų mokymo programas.

DS1 Projekto valdymas ir administravimas

Laukiamas rezultatas: Geri projekto veiklos rezultatai efektyviai valdant ir administruojant projektą.

DS2 Komunikacija ir informacija

Laukiamas rezultatas: Veiksminga vidinė ir išorinė komunikacija bei projekto rezultatų viešinimas.

DS3 Platesnio eSveikatos metodų pritaikymo tarp gyventojų bei sveikatos priežiūros specialistų strategija

Laukiamas rezultatas: Apžvelgtos regioninės strategijos, apibrėžiančios eSveikatos metodų pritaikymą gydant vyresnio amžiaus lėtinėmis ligomis sergančius pacientus bei įvertinta Baltijos jūros regiono šalių populiacijos senėjimo įtaka sveikatos priežiūros paslaugų sektoriui. Šios apžvalgos bus viena iš tarptautinio diskusijų klubo apie eSveikatos metodų platesnį pritaikymą, kuriame dalyvaus politikai, sveikatos priežiūros paslaugų sektoriaus atstovai bei pramonės specialistai, temų.

DS4 Lėtiniu širdies nepakankamumu sergančių pacientų gydymo ir sekimo pagerinimas naudojant mokymo bei savistabos technologijas

Laukiamas rezultatas: Savistabos ir savarankiško mokymosi sistema, kurią išmėgins 400 bandomajame tyrime dalyvausiančių lėtiniu širdies nepakankamumu sergančių pacientų ir sveikatos priežiūros specialistai. Pasibaigus projektui šias eSveikatos paslaugas bus siūloma įgyvendinti Baltijos jūros regiono šalyse veikiančioms sveikatos priežiūros įstaigoms.

DS5 Sveikatos priežiūros specialistų ir lėtinėmis ligomis sergančių pacientų mokymas apie eSveikatos technologijų pritaikymą

Laukiamas rezultatas: Paruošti trys eSveikatos technologijų pritaikymo mokymo moduliai, skirti sveikatos priežiūros specialistams, lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams bei vyresnio amžiaus žmonėms. Šie mokymo moduliai bus išmėginti projekto metu bandomajame tyrime dalyvaujančiuose regionuose, o pasibaigus projektui bus pasiūlyta įgyvendinti šį eSveikatos sprendimą Baltijos jūros regione.

DS6 Lėtinėmis ligomis sergančių pacientų sveikatos duomenų talpinimas daugiakalbiame internetiniame portale

Laukiamas rezultatas: Sukurtas internetinis daugiakalbis asmens sveikatos priežiūros portalas, leidžiantis jame talpinti asmeninius sveikatos duomenis. Projekto metu šį eSveikatos metodą išmėgins 400 lėtiniu širdies nepakankamumu sergančių DS4 bandomajame tyrime dalyvaujančių pacientų. Internetinį portalą bei savistabos paslaugas bus siūloma įgyvendinti Baltijos jūros regione pasibaigus projektui.

Kas yra projekto partneriai?

Projekto narių partnerystė yra pagrįsta sveikatos priežiūros specialistų, universitetų darbuotojų, regioninių administracinių institucijų ir savivaldybių atstovų bei telemedicininių technologijų specialistų iš Baltijos jūros regiono šalių tarpusavio bendradarbiavimu.